1 (3)

Saimaan Viitoset ry

Johtokunta                           John Ahlbom/jca                      28.1.2001

                                            PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika                      27.1.2001

Paikka                      Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Tekninen yksikkö, Lappeenranta

Läsnä                      20 jäsentä

1.

Kokouksen avaus

                      Saimaan Viitoset ry:n puheenjohtaja Heikki Launis OH5XO avasi kokouksen.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta oli ilmoitettu kirjeellä jäsenille 16.1.2001. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

                      Kokouksessa esillä ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Saarinen OH5TZ. Sihteeriksi valittiin John Ahlbom OH5NZ. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Eero Vehaluoto OH5PT ja Orvo Arkko OH5NE

5.

Palkitsemiset

Yleisluokan palkinto annettiin Pekka Rämälle OH5WP ja perusluokan/tietoliikenneluokan  palkinto Mikko Lahikaiselle OH5LKE.

6.

Vuoden 1999 toimintakertomus

Toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin tarkennuksella, että Pyhällön solmun OH5RDF-8 sysop on Vesa Pakarinen OH5MNH apunaan Antti Leskinen OH5ZB.

7.

Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Vuoden 2000 tilinpäätös, joka osoittaa 8.218,77 markan alijäämää  hyväksyttiin. Tilintarkastajien lausunto luettiin.

                                                                                                              2 (3)

8.

Tili- ja vastuuvapaus

                      Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2000 tileistä.

9.

Toimintasuunnitelma

                      Kokouksessa esillä ollut toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

10.

Jäsenmaksu ja liittymismaksu

Saimaan Viitoset ry:n vuoden 2000 jäsenmaksuksi vahvistettiin 120,- markka / jäsen. Liittymismaksuna peritään uusilta jäseniltä nolla (0) markka.

11.

Kulujen korvaaminen

Palkkiota ei makseta johtokunnan jäsenenä eikä yhdistyksen toimihenkilönä toimimisesta. Kaukopuhelut yhdistyksen asioissa korvataan kulutositteita vastaan. Yhdistyksen edustajana suoritetuista matkoista vieraalle paikkakunnalle korvataan matkakustannukset ja majoitus.

12.

Talousarvio

Kokouksessa esillä ollut talousarvio vuodelle 2001 hyväksyttiin, tarkennettuna jäsenmaksun nostamisella 70 markasta 120 markkaan. Jäsenmaksutulot lisääntyvät ja poistoja voidaan suorittaa 30 %.

13.

Puheenjohtajan valinta

Heikki Launis OH5XO valittiin uudelleen Saimaan Viitoset ry:n puheenjohtajaksi vuodeksi 2001.

14.

Johtokunnan valinta

Johtokuntaan vuodeksi 2001 valittiin uudelleen Lauri Himmi OH5SC,  John Ahlbom OH5NZ,  Seppo Toivari OH5KTW ja uutena jäsenenä Mikko Lahikainen OH5LKE.

15.

Tilintarkastajien valinta

                      Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Esko Lahti OH5ST ja Erkki Kivinen OH5EK

                      sekä varalle Ari Hänninen OH5LI ja Daniel Kopilow OH5PA.

16.

Kerhomestari ja kalustonhoitaja sekä QSL manageri

Yhdistettyyn kerhomestarin ja kalustonhoitajan toimeen valittiin Pentti Helkilinna OH5WR. QSL asioiden hoidosta päättää johtokunta.

17.

Pelastuspalvelutoimikunta

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Lauri Himmi OH5SC ja jäseniksi Erkki Kivinen OH5EK sekä Pentti Laiho OH5MIU.

                                                                                                                                    3 (3)

18.

Muut asiat

Mikko Lahikainen OH5LKE ilmoitti, että yhdistykselle oli avattu oma domain internetissä. Kerhon kotisivulle pääsee nyt myös osoitteesta www.oh5ab.org  Kerhon kustannettavaksi tulee domainin osalta 15 USD vuotuinen maksu.

19.

Kokouksen päättäminen

Kun kaikki kokouksen käsiteltäviksi esitetyt asiat oli käsitelty, päätti puheenjohtaja kokouksen klo 14.05.

Vakuudeksi:

                                           

Seppo Saarinen OH5TZ                                John Ahlbom OH5NZ

                      Pj.                                                                Siht.

Pöytäkirja tarkastettu:

                      Eero Vehaluoto OH5PT                                Orvo Arkko OH5NE