VIITOSTEN SYYSOTTELU 1999 HF-KILPAILU

AIKA:

Jaksot 09 - 10 ja 10 - 11 UTC. Saman aseman saa työskennellä kerran kunkin jakson aikana kummallakin taajuusalueella, siis enintään neljä kertaa sekä CW:llä että SSB:llä.

TAAJUUSALUEET:

LUOKAT:

Perusrajoituksena 100 W teho kaikissa luokissa.

Lisäksi SRAL:n Kiertoliikennepalkinto-osakilpailustatuksen vuoksi myös tehon puolesta rajoittamaton (1 kW max. out) luokka: Yleisluokka all band.

KILPAILUSSA KÄYTETTÄVÄ KUTSUMERKKI:

Kilpailijan on käytettävä kutsumerkkiä, joka noudattaa aseman sijainnin "entistä" OH-piirijakoa, tarvittaessa /-viivalla osoitettuna. Esim. OH5XXX, joka kilpailee Lahdessa, on käytettävä kutsumerkkiä OH5XXX/3. Kilpailijan tulee tarkistaa kutsumerkkinsä oikeellisuus ja piirinmukaisuus esim. kuntaluettelosta.

KILPAILUSANOMA:

RS(T) + yhteyden juokseva numero (alkaa 001:sta) + viisikirjaiminen ryhmä. Jokainen keksii ensimmäisen ryhmän itse. Seuraavassa yhteydessä annetaan viimeksi saatu ryhmä. Mikäli ryhmä on saatu puutteellisena tai se puuttuu kokonaan, annetaan viimeksi vastaanotettu täydellinen ryhmä.

PISTEET:

Virheetön yhteys antaa 5 pistettä. Jos sanomassa on jossakin kohdassa virhe, niin vastaanottaja saa 2 ja lähettäjä 3 pistettä. Jos kutsussa on virhe ei yhteyspisteitä anneta kummallekaan.

HYVITYSPISTEET:

Varsinaisia kertoimia ei kilpailussa ole. Työskennellyt vieraat OH-piirit kummallakin alueella ja kullakin jaksolla hyvitetään kerran 50 hyvityspisteellä. Yhteydestä omaan piiriin ei saa hyvitystä, mutta kylläkin yhteyspisteitä. Hyvitys yhtä aluetta ja kilpailun kahta jaksoa kohden on siten enintään 800 pistettä (8 piiriä x 50 pistettä x 2 jaksoa).Kummankin alueen yhteenlaskettu hyvitys voi siten olla enintään 1600 pistettä. Hyvitys annetaan, vaikka sanomassa olisikin virhe. Jos kutsussa on virhe, ei hyvitystä tule.

TULOS:

Yhteyspisteiden summa lisättynä hyvityspisteiden summalla.

DUPLIKAATIT:

Kilpailijan tulee itse poistaa duplikaatit kilpailulokistaan. Jokainen poistamaton duplikaatti lokissa aiheuttaa lokinlähettäjälle yhteyden viisinkertaisen pistemenetyksen. Duplikaatista ei voi saada hyvityspisteitä. Kolme tai useampi poistamaton duplikaatti aiheuttaa lokin ja kilpailusuorituksen hylkäämisen.

PALKINNOT:

Kunkin luokan kolmelle parhaalle lähetetään kunniakirja. Viitosten Syysottelu on SRAL-Kiertopalkinto-osakilpailu.

LOKIT:

Puhtaaksikirjoitettuina SRAL:n yleislokilehdelle, joka täytetään vain yhdelle puolelle työskentelyjärjestyksessä, ei siis eri bandeja eri lokeille. Duplikaatit on merkittävä selvästi (huom. seuraamukset edellä) ja hyvitys esimerkiksi tyyliin OH5/40, OH9/80 jne. Lokit MS-DOS formaattiin ASCII-tiedostoina 3,5" disketillä ovat tervetulleita. Myös paperituloste mukaan tällöinkin.Diskettejä ei palauteta, ellei palautusosoitteella ja riittävällä palautuspostimaksulla varustettu asianmukainen kuori seuraa mukana.

Lokien mukana SRAL:n yhteenvetoarkki kaikki kohdat huolellisesti täytettyinä ja pisteet laskettuina.

Puuttuva loki aiheuttaa vasta-asemalle yhteyspisteiden ja hyvityksen menetyksen. Lähetä tarkistusloki, ellet halua osallistua kilpailun pistelaskuun.

Lokien viimeinen postituspäivä on 8.11.1999 ja ne lähetetään osoitteeseen: Saimaan Viitoset ry, PL 33, 53101 Lappeenranta.

Viitosten syysottelun säännöt löytyvät myös Radioamatööri - lehden numerosta 9/1999.