Saimaan viitoset ry vuosikertomus 1999

1 Johtokunta

Johtokuntaan kuuluivat:

2 Tilintarkastajat

Varsinaisia tilintarkastajia olivat Esko Lahti OH5ST ja Erkki Kivinen OH5EK.
Varatilintarkastajia olivat Daniel Kopilow OH5PA ja Orvo Arkko OH5NE.

3 Muut toimihenkilöt

Kerhomestarina on toiminut Seppo Toivari OH5KTW ja kalustonhoitajana Matti Lautala OH5HCJ.

4 Pelastuspalvelu

Pelastuspalvelutoimikuntaan kuuluivat Lauri Himmi OH5SC , Erkki Kivinen OH5EK ja Pentti Laiho OH5MIU.

5 Toiminta

Vuosikokous pidettiin Teknillisellä oppilaitoksella Lappeenrannassa 30.1. rehtori Seppo Saarisen OH5TZ toimiessa isäntänä. Kerhoillat on pidetty Linkillä maanantaisin klo 18.30 alkaen. Kävijämäärä on ollut melko tasaista, 8 - 12 kävijää per kerhoilta. Muut tapahtumat mukaanlukien kokonaiskävijämäärä oli toimintavuonna n. 800. Johtokunta on kokoontunut yhdeksän kertaa, yleensä kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Teema-aiheina olivat keväällä esitelmät

Joulukuuksi suunniteltu vierailu radiomuseoon Lahteen ei toteutunut vähäisen ilmoittautumisen johdosta.

RA-tutkinto pidettiin 17.1. Linkillä. Tutkittavia oli kaksi, joista toinen suoritti yleis- ja toinen perusluokan tutkinnon.

Kerhon kesäleiri pidettiin perinteisesti Vehkataipaleen Virranniemessä 4. - 5.9. Leirillä olleeseen vieraskirjaan kertyi 18 merkintää. HF-, VHF- ja RTTY- yhteyksiä pidettiin kohtuullinen määrä.

Kerhon kalustoa oli käytössä Ravansaarella (R1MVA/R1MVZ) kesällä suoritetun dx-pedition ja lokakuun lopussa käydyn CQWW SSB-kilpailun aikana. Toiminnassa olivat tiivisti mukana jäsenistämme OH5NE, OH5SC, OH5PT, OH5WR, OH5YB, OH5BM ja OH5WL amerikkalaisten, venäläisten sekä muiden OH-operaattoreiden lisäksi.

Pelastuspalvelun toimintaan liittyen osallistuivat Lauri Himmi OH5SC, Orvo Arkko OH5NE, Olavi Petro OH5LTG ja John Ahlbom OH5NZ läänintason B-harjoituksiin 12.10. Lappeenrannan lentokentän maastossa. Kerhomme jäsenet markkeerasivat lähinnä ulkomaalaisia ja suomen kieltä osaamattomia "uhreja" pudonneen lentokoneen pelastusharjoituksessa.

Lappeenrannan kaupunki antoi kielteisen päätöksen kerhomme anomukseen saada pystyttää 24 m:n ristikkomasto Linkin piha-alueelle. Lokakuussa pyydettiin kaupungilta lupa saada sijoittaa monialue-GP Linkin yläpuolella olevan rakennuksen katolle. Kaupungin ratkaisua ei saatu kertomusvuoden loppuun mennessä.

Joulukahvit nautittiin Linkillä 20.12.

6 Osallistuminen 5-piirin toimintaan

OH5SC ja OH5NZ osallistuivat 17.4. Korialla pidettyyn 5-piirin yhteispalaveriin.

Piirin sunnuntaisin klo 09.45 taajuudella 3,585 MHz pidetyn ja 145,550 MHz:llä paikallisesti releoidun radiobulletiinin "vetovastuu" on toimintavuoden aikana ollut OH5AB:llä 5-piirin kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Kerhon puolesta on bulletiinia useimmiten antanut OH5NZ.

Viitosten syysottelun järjestämisvuoro oli kerhollamme. HF-kilpailu pidettiin 16.10. (CW) ja 17.10. (SSB). CW-kilpailun lokit (41 kpl) tarkastettiin manuaalisesti, kun taas SSB-lokit (44 kpl) käsiteltiin sitä varten laaditun ATK-ohjelman avulla. Koneellisen tarkastuksen läpiviemisestä vastasi Mikko Lahikainen OH5LKE, joka myös järjesti Indekon-yhteyksiensä kautta kerholle uuden tulostimen. Useat kerhon jäsenet olivat syöttämässä kilpailulokeja FINTEST-ohjelmaan tarkastusta varten. Lokintarkastusohjelma kaipaa vielä hienosäätöä.

7 Toistimet ja dataliikenne

Kerhon puhetoistin kahdella metrillä (OH5RAB 145,775/145,175 MHz) on ollut toiminnassa koko toimintavuoden Joutsenon TV-mastossa. Asemanhoitajana on Pekka Rämä OH5WP. Lappeenrannan palolaitoksen letkutornissa toimii 70 cm:n toistin (OH5RUB 434,775/433,175 MHz).

Kerholla on pakettiradiopostilaatikko (OH5RCB) ja DX-cluster, joihin pääsee Lappeenrannassa olevan 2 metrin solmun OH5RCB-2 kautta taajuudella 144,875 MHz. Runkoverkossa on myös kerhon Pyhällössä oleva solmu. Sysop on Vesa Pakarinen OH5MNH.

8 Talous

Taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Toimintavuoden lopussa kerhon tilillä on rahaa 7.506,74 mk.

9 Jäsenet

Toimintavuoden aikana maksoi 70 markan jäsenmaksunsa 74 jäsentä. Kokonaisjäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 77.

10 RA-tutkijakunta

THK:n päättämän tutkijakuntauudistuksen myötä on kerholla kaksi tutkijaa, Heikki Launis OH5XO ja Nils-Erik Sandr‚n OH5MW, jotka itsenäisesti voivat järjestää ja valvoa sekä hyväksyä RA-tutkintoja.

JOHTOKUNTA
SAIMAAN VIITOSET RY, TOIMINTAKERTOMUS 1999

Johtokunta/John Ahlbom/jca 13.1.2000