Saimaan Viitoset ry:n toimintakertomus 1997

1. Johtokunta

Johtokunta kuuluivat :

2. Tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi vuosikokous valitsi

3. Muut toimihenkilöt

Seppo Toivari OH5KTW toimi kerhomestarina kuluneen vuoden ja kalustonhoitajana oli Auvo Kilpiä OH5KAY.

4.Pelastuspalvelu

Pelastupalvelutoimikunnan kokoonpano oli kuluneena toimintakautena

5. Toiminta

Kerhoillat ovat jatkuneet läpi vuoden, maanantaisin alkaen noin kello 18.30. Vieraskirjaan kuitattuja käyntejä kerholla ja eri tilaisuuksissa on kertynyt vuoden aikana noin 860 (eli likimain 16/vko), jossa on lisäystä edellisestä vuodesta noin 7 %. Vilkkain kuukausi oli maalis- (106 merkintää) ja hiljaisin häinäkuu (56).

Vuosikokouksen toivomuksen mukaisesti järjestettiin kerhoiltoina ohjelmaa seuraavasti : Lauantaina 15. Maaliskuuta Orvo OH5NE tarjosi ABB:n tiloissa saunaillan jäsenille, OH5AB:n huolehtiessa pienestä tarjoilusta. Samalla Vesa OH5MNH esitteli lyhyesti Lappeenrannan clusterin/boxin toimintaa. Maanantaina 14. huhtikuuta Pekka OH5WP kertoi YLE:n tulevista muutoksista kaakon kulmalla (mm. digitaaliradio, neloskanava...). Toukokuun 12. Kerhoillan yhteydessä John OH5NZ kertoi matkoistaan radion kanssa maailmalla "Mies, matkalaukku ja radio".

Kesäleiri järjestettiin Virranniemessä elokuun 30-31 tiivistettynä yksivuorokautiseksi. Sää oli ko. päivänä lämmin ja kirkas, joten illan istujaiset jatkuivat saunomisen jälkeen pitkälle yöhön grillikatoksessa makkaraa paistellen ja tähtiä katsellen. Vieraskirjan mukaan leirillä kävi 21 hamia + 1 XYL.

Syksyllä kerhoiltojen ohjelmana oli marraskuun alusssa videoiden katselua kesällä tehdystä Ravansaaren peditiosta Orvon OH5NE ja Pentin OH5WR huolehtiessa selostuksesta. Samalla katsottin myös historiallisesta vuoden 1988 retkestä tehty nauha Johnin OH5NZ:n kertoessa. Marras-joulukuun vaihteessa Kurre OH5BZR esitteli neljänä perättäisenä kerhoiltana internetin ja radioamatööritoiminnan yhdistämisessä tarvittavia laitteita, ohjelmia, periaatteita ja käyttömahdollisuuksia. Syksyn päätteeksi joulukahvit ja -tortut tarjottiin kerholla 15. Joulukuuta. Samalla kerättiin paikalla olleilta pieni kolehti Viipuriin vietäväksi, jonka OH5NE ja OH5WR toimittivat perille.

Yksi kevään ja kesän suurista projekteista on ollut vanhojen ARP-radioiden modifiointi amatöörikäyttöön. Varsinkin Seppo OH5KTW, Juha OH5NXO ja Pentti OH5WR ovat tehneet paljon töitä asian parissa ja yli 40 radiota on saatu pelastettua parempaaan käyttöön.

Kerhon kutsu OH5AB/MVI oli kesällä kovassa käytössä Malyj Vysotskij-pedition toimesta 2. - 17. Kesäkuuta. Operaation käynnistäjänä toimi Orvo OH5NE ja muut kerhon jäsenet matkalla olivat Pentti OH5WR, Eero OH5PT, Ari OH5KUY sekä Veikko OH5YB. Yhteyksiä suomalaisille osallistujille kertyi noin 10000 ja venäläisille 20000 qsoa. Retkestä lisää voit lukea Arin OH5KUY:n kirjoituksesta RA 12/97 , sekä Orvon OH5NE:n jutusta RA1/98 ja 2/98.

Pelastuspalvelun alueella kuluneella toimintakaudella ei harjoituksia/leirejä ole järjestetty, joihin radioamatöörit olisivat ottaneet osaa. Jokavuotinen suurempi harjoitus oli tällä kertaa talvella ja radioamatööreille ei kutsua siihen tullut. Kerhomme jäsenistä Lauri OH5SC, Erkki OH5EK ja Pentti OH5MIU osallistuivat pelastuspalvelutoimikunnan kokoukseen syksyllä. Lisäksi OH5MIU otti osaa palolaitoksen tiloissa järjestettyyn etsintäkurssiin marraskuussa. Juha OH5NXO on askarrellut siirrettävän 2m toistinaseman kanssa, joka on tarkoitus saada osaksi kerhon pepa-kalustoa. Syksyllä kerhon amatöörejä hälytettiin Ruokolahdella kadonneen sienestäjän etsintään. Erkki OH5EK suoritti hälytyksen eräänä aamuyönä, mutta eksynyt löytyi ennen kuin kiini saadut (5) kerhomme jäsenet ehtivät kokoontua poliisilaitokselle. Lauri OH5SC, joka toimii edelleen yhteistoiminta-alueen pelastuspalvelutoimikunnan puheenjohtajana, oli suunnittelemassa etsintää yhdessä muun johtoryhmän kanssa. OH5SC mukaan on varsin todennäköistä, että hälytyksiä alkaa tulla myös meidän alueella viranomaisten organisaatiouudistusten myötä.

Edellisen vuoden 1995 marraskuussa tapahtuneessa vesivahingossa vaurioituneesta kerhon kannettavasta, pelastuspalvelulaukkuun kuuluvasta tietokoneesta OH5AB on saanut kaupungin vesi- ja viemärilaitokselta korvausta 1500 markkaa, jolla uutta konetta ei ole pystytty hankkimaan. Tietokone on osittain saatu toimimaan, mutta täysin luotettavaksi sitä ei ole saatu. Kerholle on hankittu uusi Callbook 1998 edelleen CD-versiona. Nykyisin on mahdollista tulostaa osoitetiedot Vesan OH5MNH toimittamalla printterillä suoraan paperille. Tulemalla maanantain kerhoiltaan voi saada opastusta CD:n käytöstä. Myös QST - lehti on tilattu kerholle.

Kerhon puolesta viitospiirin bulletiinit (sunnuntaisin klo 09.45 sa, 3.685 ja 145.550MHz) on edelleen lukenut Vesa OH5MNH ja Auvo OH5KAY on huolehtinut releoinnista kahdelle metrille. Heille kiitos toiminnasta.

Viitospiirin kerhojen yhteispalaverin järjestämisvuoro oli viime keväänä Haminan kerholla. OH5AB:n puolesta kokoukseen otti osaa Pentti OH5MIU. Lyhyt kuvaus tapahtumasta löytyy RA:n numerosta 6.

Kerhon puhetoistin kahdella metrillä oli toimintakunnossa koko vuoden Joutsenon TV-mastossa (OH5RAB 145.775/145.175MHz). Lappeenrannan palolaitoksen letkutornissa oleva 70cm alueen toistin on sen sijaan kärsinyt vioista loppuvuoden aikana (OH5RUB 434.775/433.175MHz). Kerho on ylläpitänyt pakettiradiopostilaatikkoa ja DX-Clusteria Vesan OH5MNH:n toimiesssa edelleen sysopina. Runkoverkon toistinasemat Pyhällössä ja linkillä ovat myös toimineet luotettavasti toimintakauden aikana. Runkoverkkoon on voinut päästä Lappeenrannasta kahden metrin noden OH5RCB-2 kautta taajuudella 144.650MHz. Kerhon on tarkoitus siirtyä muiden mukana noden osalta vuoden alkupuolella uudelle taajuudelle kunhan haetut uudet luvat saapuvat.

6. Talous

Kerhon talous on melko hyvässä kunnossa ja olemme pystyneet keräämään hiukan varoja tulevia hankintoja varten.

7. Jäsenkunta

Kerhon jäsenmäärä on lisääntynyt muutamalla edellisestä vuodesta ollen nyt noin 104 jäsenmaksun maksanutta.

8. Tutkijakunta

Puheenjohtajana toimii Heikki Launis OH5XO ja jäseninä:

Vakuudeksi Pentti Laiho OH5MIU, puheenjohtaja